Login

Inseri in num d'utilisader

Inseri in pled-clav

Jau hai emblidà mes pled-clav


Jau vi daventar commember da nossaistorgia.ch

Jau sun in'instituziun

Ils runals dil territori da skis da Mustér

Ils runals dil territori da skis da Mustér

Descripziun

Da Caischavedra tochen si sut il Péz Ault el territori da skis da Mustér vegnev'ins tratgs si pli baul cun runals.

L'emprema secziun - igl "emprem lift" sco el vegneva numnaus dils indigens - da Caischavedra tochen si Gendusas.


La secunda secziun da Gendusas tochen si Lai Alv era ualti teissa per in runal. Il prighel da dar ora sil "secund lift" era gronds.


La tiarza secziun da Lai Alv tochen si sut il Péz Ault era pli pazifica. Il "tierz lift" era aunc construius gl'emprem pli seniester ch'il runal dad oz. Pervia da lavinas ei quel vegnius spustaus pli lunsch naven dallas plauncas cun prighel da lavinas.

La vesta engiuviars:


La vesta ensiviars:


Il plan d'antruras:


La reclama da pli baul en differents lungatgs. Mo il romontsch vegn snegaus...